Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Omvaarroute Pleziervaart

3 juni 2020

Gisteravond is in de gemeenteraad Den Helder de kredietaanvraag (bijdrage gemeente Den Helder) voor de aanleg van de Boerenverdrietsluis en daarbij behorende omvaarroute behandeld. In het voorstel kredietaanvraag werd o.a. het permanente karakter van de omvaarroute voor pleziervaart na afronding van het onderhoud aan de KVSS (Koopvaarderschutsluis) aan de orde gesteld.

Het structureel verplicht gebruik maken van de omvaarroute ( via BVS en Zeedoksluis) zou als consequentie hebben dat, vanwege vaker openstellen van de Van Kinsbergenbrug en Zeedoksluisbrug voor pleziervaart, het wegverkeer van/naar Texel, Nieuwe Haven, Nieuwe Diep en Nieuwe Werk extra hinder (boven de al bestaande hinder) zou gaan ondervinden met daarbij een toename van de al bestaande economische schade.

 

Middels de HSV werd dit onderwerp ook al geadresseerd in het Manifest N250 en tijdens de Stakeholdersbijeenkomst 3 dec maar de tekst in het raadsvoorstel was zodanig dat, voorafgaande aan de behandeling 2 jun, Cees de Waal (TESO) en Eef van de Broek (als vertegenwoordiger namens HSV met inhoudelijke kennis inzake dit onderwerp) een gesprek hebben gehad met Wethouder Visser om onze zorgen m.b.t. bereikbaarheid van Texel en Den Helder, als gevolg van een structureel karakter voor gebruik omvaarroute voor pleziervaart nogmaals onder de aandacht te brengen.

 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel gisteravond is door wethouder Visser toegezegd dat er, gedurende de verplichte periode van de omvaarroute (9 maanden gedurende onderhoud KVSS) een onafhankelijk bureau de gevolgen voor vaar- en wegverkeer gaat monitoren en analyseren. De uitkomst van deze analyse zal vervolgens onderwerp van discussie worden bij het wel/niet structureel verplicht stellen van de omvaarroute voor pleziervaart.

 

Wij zullen hierbij, als georganiseerd bedrijfsleven (HSV/HOV), nauw betrokken worden. Daarnaast zullen wij ook betrokken worden bij het overleg voor vaststellen van bloktijden voor openstelling van de respectievelijke bruggen voor vaarverkeer door de omvaarroute zodat zo min mogelijk hinder zal worden ondervonden voor het wegverkeer.

 

Wij zijn tevreden met dit resultaat tot op dit moment en blijven werken aan de verbetering van de bereikbaarheid van Texel en Den Helder. Het mag niet zo zijn de brug naar de haven (Van Kinsbergenbrug) en de brug op Het Nieuwe Diep nabij Paleiskade regelmatig open zal staan voor pleziervaart, daar dit de bereikbaarheid van Paleiskade, Nieuwediep en Het Nieuwe Werk zal gaan verstoren (laat staan bereikbaarheid Koninklijke Marine terrein). Pleziervaart zal nl via de zeedoksluis moeten varen tijdens periode van aanleg/onderhoud (sowieso 9 maanden), maar daarna is sprake van permanente doorvaarroute.

 

Hopende U hiermede voldoende op de hoogte te hebben gehouden,

Bestuur Haven & Scheepvaart Vereniging (HSV)