Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Lid worden

Lid worden

Contributie OVDH/afd HS

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 300.00  ( tw OVDH € 200 + afd HS € 100 )  .

Alle ondernemersverenigingen in Den Helder zijn op 1 januari 2023 opgegaan in de  nieuwe  Ondernemers  Vereniging Den Helder. ( OVDH).   De HSV is geen aparte verenging meer,  doch een afdeling haven en scheepvaart van de OVDH  welke op offshore en haven gerichte activiteiten ontplooien.

Heeft u interesse in een OVDH/afd HS lidmaatschap, mail dan naar secretaris@hsvdenhelder.nl Als uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden die hieronder staan vermeld,  ontvangt u een inschrijfformulier en een uitnodiging om uw bedrijfsgegevens te mailen voor plaatsing op deze website.

 

Voorwaarden lidmaatschap

  1. Personen die in een leidinggevende functie of door hun beroep op enigerlei wijze met offshore of scheepvaart in Den Helder zijn verbonden, belangstellen in het doel der vereniging en door het bestuur als zodanig worden aangenomen.
  2. Alle rechtspersonen welke een scheepvaartbedrijf of een ander nauw met offshore, scheepvaart of de haven van Den Helder verbonden bedrijf uitoefenen, waaronder ook een V.O.F. en een C.V. valt.

De leden verplichten zich tot het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat.