Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Lid worden

Lid worden

Contributie

De contributie voor het jaar 2020 bedraagt € 300.00 (ex. BTW). Voor het jaar 2021 ivm eenwording ondernemersverenigingen nog vast te stellen.

Het voornemen is alle ondernemersverenigingen in Den Helder eind 2021 te laten fuseren tot een nieuw op te richten juridische entiteit, waarbij de onderliggende verenigingen waaronder de HSV als afdeling eigen activiteiten kunnen ontplooien, doch als belangenorganisatie sterker kan staan.

 

Heeft u interesse in een HSV lidmaatschap, mail dan naar secretaris@hsvdenhelder.nl Als uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden die hieronder staan vermeld, dan ontvangt u een inschrijfformulier en een uitnodiging om uw bedrijfsgegevens te mailen voor plaatsing op deze website.

 

Voorwaarden lidmaatschap

  1. Personen die in een leidinggevende functie of door hun beroep op enigerlei wijze met offshore of scheepvaart in Den Helder zijn verbonden, belangstellen in het doel der vereniging en door het bestuur als zodanig worden aangenomen.
  2. Alle rechtspersonen welke een scheepvaartbedrijf of een ander nauw met offshore, scheepvaart of de haven van Den Helder verbonden bedrijf uitoefenen, waaronder ook een V.O.F. en een C.V. valt.

De leden verplichten zich tot het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat.