Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in de noordelijke fuik

1 september 2019

De provincie Noord-Holland voert van 3 tot en met 5 september herstelwerkzaamheden uit in de noordelijke fuik (wachtplaatsen zeezijde) van de Koopvaardersschutsluis. Er wordt tussen 21 tot 7 uur gewerkt. Er zijn geen gevolgen voor het verkeer.

Werkzaamheden

Afgelopen juni zijn inspectiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een zwakke plek in de westelijke damwand van de noordelijke fuik is geconstateerd. Van 3 tot en met 5 september wordt deze plek gedicht door middel van een stalenplaat en worden ook andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden ook werkzaamheden uitgevoerd op het maaiveld, waarbij het maaiveld wordt aangevuld met zand en het straatwerk wordt gerepareerd. Daarnaast wordt aan de oostelijke damwand gewerkt. De tijdelijk aangebrachte staalplaten worden verwijderd en vervangen voor nieuwe platen.

Doorgang voor schepen

Tijdens de werkzaamheden blijft de Koopvaardersschutsluis beschikbaar voor de scheepvaart. Er is namelijk naast het schip van waaruit gewerkt wordt, voldoende ruimte voor schepen om te passeren. Ook voor het wegverkeer ontstaat geen hinder. Wel verzoeken wij de scheepvaart om hinderlijke waterbewegingen te vermijden in verband met de duikwerkzaamheden.

Voor meer informatie over de Koopvaardersschutsluis kunt u kijken op www.noord-holland.nl/kvss. Of neem contact op via het Servicepunt van de provincie Noord-Holland op 0800 – 020 06 00 (gratis).

Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in de noordelijke fuik