Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Fusie Ondernemersverenigingen Den Helder

18 oktober 2022

In verband met de fusie van  Detailhandelsfederatie Den Helder,  Haven- en Scheepvaartvereniging  Den Helder,  Helderse Ondernemersvereniging en Ondernemersvereniging Kooypunt in de Ondernemers Vereniging Den Helder  (OVDH)  liggen alle stukken ter inzage op het adres van de secretaris Haven- en Scheepvaartvereniging  Den Helder,  secretaris@hsvdenhelder.nl   tel  06 31507848

Fusie Ondernemersverenigingen Den Helder