Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis

24 juni 2019

In april hebben duikers de stalen damwanden van de Koopvaardersschutsluis onderzocht en in mei zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd.  Er is gebleken dat er meer werkzaamheden moeten plaatsvinden.

Planning: van 19 tot 21 juni 2019 wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt aan de sluis. Mochten deze werkzaamheden uitlopen, dan worden reserve nachten op 24 en 25 juni gebruikt.

Scheepvaart hinder – schutten op aanvraag

Om hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk te beperken worden de herstelwerkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit tussen 21.00 en 7.00 uur uitgevoerd.

Indien nodig kan de sluis op aanvraag worden geschut. Dit moet minimaal 1,5 uur voor aankomst worden aangevraagd via VHF 22 of (0223) 61 32 92.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie

Noord-Holland via telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

WaakSaam
Gebiedsaannemer WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud van vaarwegen, wegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Op www.waaksaam.com leest u meer over WaakSaam.

 

Extra herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis