Helderse Scheepvaart vereniging

 

Northsea Port & Offshore Association

Over HSV

De Haven- en Scheepvaart Vereniging (HSV) Den Helder is een vereniging die zich ten doel stelt functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, die - direct of indirect - belang hebben en/of betrokken zijn bij het gebruik, de ontwikkeling en de verbetering van het havengebeuren in Den Helder bij elkaar te brengen.

Bestuur

De Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder is opgericht in 1985. Het voornaamste doel is het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.

 

Bestuur 2019

 

Bob Haitsma, Voorzitter

Joost Crommentuijn, Secretaris

Michel Krediet, Penningmeester

Fred Laks

Nick Waterdrinker

Lisenka van der Wilt

Wim Schouwenaar

Gabrielle Knufman – Kempers

Dingeman de Groot

 

Resultaten HSV bestuur 2012 – 2017

 

HSV zaken 

 • 15 nieuwe leden
 • Toetreding bestuursleden vanuit maritiem / offshore
 • Divers bestuur ( ondernemers, onderwijs, visserij, leveranciers, Defensie)
 • HSV heeft ook een internationale naam North Sea Port & Offshore Association
 • Introductie ontbijtsessie’s / bedrijfsbezoeken / op de koffie sessie’s
 • Nieuwe website en social media
 • Mede-oprichter nieuwe events: Havenbijeenkomsten en North Sea Offshore Den Helder

 

HSV samenwerkingen en deelname overleggen

 • 2 x per jaar gesprek met directeuren Havens (Eemshaven etc.) / AYOP
 • Overleg met Koninklijke Marine
 • Samenwerkingsovereenkomst (concept) met NHN
 • Samenwerkingsovereenkomst met tech@connect
 • Samenwerkingsoverleg (three petit) met PoDH, DHaP, MCN
 • Participant in Ondernemersfonds
 • Overkoepelend ondernemersoverleg Den Helder
 • Strategische denktank i.s.m. de 3 O‘s (overheid)
 • Waddenzee advies commissie (burgemeester, directeuren Havens, topambtenaren en ondernemers Noord-Nederland)

Regionale resultaten waaraan HSV heeft meegewerkt

 • Meer technische studenten opgeleid in regio ondanks crisis
 • Lancering regiobrand North Sea Energy Gateway (NSEG)
 • Gezamenlijke profilering op diverse beurzen i.s.m. met ondernemers, opleidingsinstituten en overheid
Bob Haitsma

Bob Haitsma

Voorzitter

voorzitter@hsvdenhelder.nl

Joos Crommentuijn

Joos Crommentuijn

Secretaris

secretaris@hsvdenhelder.nl

Michel Krediet

Michel Krediet

Penningmeester

penningmeester@hsvdenhelder.nl

Jan Schipper

Jan Schipper

Bestuurslid

Wim Schouwenaar

Wim Schouwenaar

Bestuurslid

Lisenka van der Wilt

Lisenka van der Wilt

Bestuurslid

Fred Laks

Fred Laks

Bestuurslid

Nick Waterdrinker

Nick Waterdrinker

Bestuurslid

Gabriëlle Knufman

Gabriëlle Knufman

Bestuurslid